Business Matching 2017 – Tri-Wall Vina Chi Nhánh Long An

Là một phần của chiến lược tiếp thị mới để mở rộng sự hiện diện của thương hiệu Tri-Wall trên thị trường Việt Nam và giữa các công ty gần khu vực nhà máy TW Vina nói riêng – vào ngày 27 tháng 10, ông Oka, ông Samphan và nhân viên tiếp thị đã tham dự Kizuna Business Matching 2017. Sự kiện này do ông Trần Duy Vũ -Tổng giám đốc của Kizuna dẫn đầu, với hơn 100 người tham dự từ nhiều ngành công nghiệp bao gồm bao bì thực phẩm, nhãn mác, may mặc và như vậy. Trong sự kiện này, chúng tôi đã có cơ hội để giới thiệu sản phẩm trực tiếp đến khách hàng tiềm năng của chúng tôi.