Sản phẩm khác

Thanh nẹp góc

Có khả năng chịu lực tốt, đáp ứng yêu cầu gia cố cho việc đóng gói hàng hóa.

Kích thước đa dạng tùy theo yêu cầu của khách hàng.

 

Ống giấy