SẢN PHẨM

GIẤY CHỊU LỰC

TRI-WALL PAK®

UNI-PAK®

Octabin®

PALLET GIẤY

SẢN PHẨM KHÁC

Liên hệ ngay với TRI-WALL để được chúng tôi tư vấn và nhận báo giá.

 

CẢI TIẾN CỦA TRI-WALL

Mục tiêu của Tri-Wall là cung cấp giải pháp đóng gói hàng hóa với chi phí thấp hơn 20% và giảm 50% tác động đến môi trường so với việc đóng gói truyền thống (bằng vật liệu gỗ).

VIDEO GIỚI THIỆU

MẠNG LƯỚI TRI-WALL TOÀN CẦU