n

TRI-WALL PAK®

Việc ứng dụng ưu điểm vượt trội của giấy chịu lực Bi-Wall/Tri-Wall đã tạo ra sản phẩm Tri-Wall Pak® với khả năng chịu lực nén cao hơn so với việc đóng gói bằng thùng gỗ có kích thước tương đương. Sản phẩm Tri-Wall Pak® đạt tiêu chuẩn quốc tế và đã vượt qua được những kiểm tra nghiêm ngặt nhất về các quy định đóng gói, vận chuyển hàng hóa của Hoa Kỳ.

Thùng Tri-Wall Pak® có độ chịu lực nén cao gấp 10 lần so với loại giấy thông thường, do đó khách hàng có thể xếp chồng nhiều tầng khi vận chuyển và lưu kho

Thùng Tri-Wall Pak® có khối lượng nhẹ hơn các loại vật liệu đóng gói khác, do đó giảm đáng kể chi phí vận chuyển hàng hóa đặc biệt là bằng đường hàng không. Ngoài ra, còn có thể tối ưu kích thước để giảm chi phí đóng gói cho khách hàng

Một số lĩnh vực ứng dụng sản phẩm Tri-Wall PAK®